lekki - 3%

lekki - 3%

Dom św. Jana Bożego w Prudniku zamieszkuje 30 osób w wieku od 50 do 94 lat. Średni wiek mieszkańców wynosi ponad 80 lat. Prawie połowa mieszkańców posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności intelektualnej i niską sprawność fizyczną. 13% mieszkańców porusza się za pomocą wózka. Sporadyczny kontakt z rodziną jest zapewniony tylko połowie mieszkańców.

Ilość osób z upośledzeniem w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dodatkowe sprzężone schorzenia, w szczególności epilepsja, brak słuchu, mowy i wzroku określają dominujące potrzeby mieszkańców w skali Domu. Należą do nich potrzeby bytowe- fizjologiczne, jedzenie, ubieranie się, zdrowotne itp.

Pobyt w Domu Spokojnej Starości jest spowodowany w znacznej mierze sytuacją rodzinną i życiową mieszkańca, wiele rodzin nie może opiekować się nimi z przyczyn obiektywnych, ale równie wiele mogłaby sprawować opiekę pod warunkiem uzyskania pomocy materialnej, większego mieszkania lub pomocy opiekuna sprawującego usługi opiekuńcze.

Struktura wieku:

 • poniżej 50 lat - 0%
 • 50 - 70 lat - 10%
 • 70 - 90 lat - 80%
 • powyżej 90 lat - 10%
 • Kontakt z rodziną:

 • systematyczny - 53%
 • sporadyczny - 47%
 • brak - 0%
 • Stopień niepełnosprawności intelektualnej:

 • lekki - 3%
 • umiarkowany - 47%
 • znaczny - 13%
 • głęboki - 0%
 • Sprawność fizyczna:

 • sprawny - 30%
 • chodzący słabo - 57%
 • wózek - 13%
 • Choroby współistniejące:

 • epilepsja - 3%
 • brak mowy - 3%
 • niedowład mowy - 27%
 • brak wzroku - 7%
 • niedowład wzroku - 3%
 • zaburzenia zachowania - 33%
 • Hbs+ - 0%
 • brak słuchu - 3%
 • niedowład słuchu - 17%
 • Powyższe uwarunkowania są obiektywne, ale mogą być rekompensowane dobrą opieką, tworzeniem warunków życia domowego. W powiązaniu z dobrym i fachowym personelem, jest możliwe przygotowanie naszych mieszkańców do samodzielnego życia i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, na wzór domu rodzinnego.

  W Domu zatrudnionych jest 16 osób. Struktura stanowisk jest nastepująca. Personel wspierający wynosi 12 % i pracownicy pierwszego kontaktu 88%. Do tych pracowników należą: opiekunowie 33%, pielęgniarki 40%, instruktor terapii zajęciowej 7%, rehabilitant 7%, pokojowe sprzątające 13%.

  www.wiekannmanschnellabnehmen.eu www.candida-albicans.org www.skorne-choroby.pl